1. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem newsletterů nebo návštěvníkem e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje.

  Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

  1.    Základní ustanovení

  1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost Petr Tindel, se sídlem Lidická 103, 28912 Třebestovice, IČ 65740432 (dále jen „správce“)

  1.2.  Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa:  Petr Tindel, se sídlem Lidická 103, 28912 Třebestovice, IČ 65740432
  • email:  info@playcentrum.cz
  • telefon:  +420 603 345 187

  1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  2.    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

   2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  3.    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

   3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  3.2.  Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon, bankovní spojení), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3.3.  Ze strany správce nedochází  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  4.    Doba uchovávání údajů

  4.1.  Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  5.    Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  5.1.  Vaše osobní údaje budou předány dalším osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

  5.2.  Osobní údaje dále předáváme

  • za účelem zaplacení objednávky online (platební kartou, tlačítko pro rychlý bankovní převod) poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb (ComGate Payments, a.s.)
  • za účelem doručení zboží nasmlouvaným dopravcům (PPL, Česká pošta, Zásilkovna,Najbert Kurýrní Služby, Balíkobot s.r.o.)
  • za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem po každém nákupu vaši e-mailovou adresu a informaci o zakoupeném zboží portálu Heureka.cz
  • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi

  5.3.  U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

  5.4.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  6.    Vaše práva

  6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  7.    Podmínky zabezpečení osobních údajů

  7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  8.    Závěrečná ustanovení

  8.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

  9.    Účinnost

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15.5.2018.

O nás

O nás

Jsme tu pro Vás od roku 1997.

Doprava

Doprava

Levná doprava již od 59,-

Výkup

Výkup

Výkup použitých her a konzolí.

Prodejna Praha

Prodejna Praha

Kamenná prodejna na Andělu.